wtorek, 13 marca 2012

Zaopatrzenie ortopedyczne

Wczoraj byłam w NFZ podbić wniosek o ortezy dla Sebusia.
Gadałam z panią w NFZ jak to możliwe, że np ortezy, z których dzieci wyrastają w ciągu pół roku są przyznawane raz na 3 lata, to samo np z wózkiem i innymi sprzętami.

Pani wyjaśniła mi, ze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 2009 roku - Dziennik Ustaw nr 139, poz. 1141, jeśli istnieje aka potrzeba, można ubiegać się o sprzęt z większą częstotliwością.
Ja o tym ie wiedziałam, rodzice z którymi rozmawiałam i lekarze mówili o limitach czasowych, więc informuję i zamieszczam treść poniżj, może się przyda :)

Jeśli ktoś chce skorzytać z tego zapisu, trzeba poprosić lekarza wypisującego wniosek o uzasadnieenie na wypisywanym wniosku, np że dziecko urosło i musi mieć nowy sprzęt.

Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, których okres użytkowania może ulec skróceniu
1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujàcych konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane.
2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystàpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujàcych konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych;
2) rehabilitacji;
3) rozwoju fizycznego.
3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie, musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz